instalacións 1 - Picadeiro cuberto 2 - Caseta 3 - Boxes de aluguer 4 - Aula 5 - Curral de aves 6 - Coelleira 7 - Hórreo 8 - Boxes 8 - Boxes 9 - Baños 10 - Carpa 11 - Canceira 12 - Curral de ovellas 13 - Porqueira 14 - Alpendre 15 - Estanque 16 - Aparcadoiro 17 - Merendeiro 18 - Carpa 19 - Picadeiro 20 - Aseos