Estanque

Estanque

Nel pódense ver troitas e carpas de cores.