Curral de ovellas

Curral de ovellas

Aquí pasan a noite as ovellas e os cordeiros.