Hórreo

Hórreo

Edificación onde se almacena e seca o gran xa que evita a humidade, os roedores e permite a ventilación.