Boxes de aluguer

Boxes de aluguer

Cortes de 3m por 3m, con bebedeiros automáticos, pedra de minerais, destinadas aos cabalos en pupilaxe.